Казахстан, Азербайджан и Турция совместно развивают туризм

Otırar televiziyasında Qazaxıstan, Azərbaycan və Türkiyənin turism potensialının inkişafı ilə bağlı reportaj