Вистинска македонска историjа вo 5 мин

Клип на режисьора Константин Чакъров (Памет Българска 12.12.2009) представящ истинската македонска история във енциклопедичен стил.