Qardaş Tat ( parsi) millətinə müraciət ( bir məktubun izi ilə)

Moskva - 2019 - nə  sor