Qenire Paşayeva erməniyə kim olduqlarını sübut edir