Обесването на Васил Левски

С дълбок поклон и преклонение пред най-великия българин!