Зардушт Ализаде: «Армянские погромы осуществил не народ Азербайджана, а спецcлужбы Москвы…»

"ERMƏNİ TALANLARINI AZƏRBAYCAN XALQI YOX, MOSKVA XÜSUSİ XİDMƏTLƏRİ HƏYATA KEÇİRİB..."