Im lặng hay lên tiếng - Greentalk 2012 đại sứ chương trình - Trần Lập.

www.conmainhungtamlong.com đồng hành cùng GREENTALK 2012
Hưởng ứng Greentalk tại ĐH Nông Lâm là hoạt động thứ hai trước sự kiện của Greentalk 2012 trong chuỗi 3 hoạt động trước sự kiện (Tham quan Thảo Cầm Viên cùng đại sứ Trần Lập (25/10/2012), Hưởng ứng Greentalk của ĐH Nông Lâm (10/11/2012) và thực hiện MV ca khúc chương trình (15/11/2012). Các hoạt động này đều có sự tham gia của đại sứ chương trình -- Trần Lập.