Niyameddin Musayev. "Dunya Senin Dunya menim"

Oxuyur: Niyaməddin Musayev.
"Mahnı"  Məmməd Araz.
https://www.youtube.com/watch?v=tOGX3h8wpqo&feature=youtu.be

Bu SƏS buralı deyil, Yer üzünün səslərindən əsla deyil! Sadəlövhlükdür bu düşüncə ən azından...
Bu səs ƏNGİN SƏMALARDAN, MASMAVİ GÖYLƏRDƏN ərmagan olaraq göndərilmiş bir səsdir, nəfəslərdir...
MƏLƏKLƏRİN səsidir bu səs, məgərsə mələklərin səsi belə imiş, bir lütüf olaraq sunulmuş bəşərə bəşər vucudunda UCA YARADAN tərəfindən...ən azından yerlə göy arasında bir körpü oluştursun deyə...BÖYÜK GÜMANLIQLA...
SÜBÜTÜ - səsləndiyi andan bəşəri ecazına zəncirləməsi, rəhininə çevirməsi, özünə heyran buraxması...eyni zamanda ruhunu arındırması, kamilləşdirməsi, cilalandırması....daha nəolsun ki...
NE XOŞBƏXTDİR O KƏSKİ, BU SƏSLƏRİ DİNLƏYİR, ANLAYIR, İDRAK EDİR, RUHUNU FANİ DÜNYANIN ƏN BAHALI QİDASI İLƏ BƏSLƏYİR!!!