Baku 2017 Islamic Solidarity Games in Kiev

IV İSLAM HƏMRƏYLİYİ OYUNLARININ BAĞLANIŞ MƏRASİMİ UKRAYNADA KİYEV ŞƏHƏRİNDƏ FEXARƏTLƏ İZLƏNİLİB