Heydər Əliyev & Sənətçilərimiz

Ibad Mövsüm oğlu Hüseynov 18 Oktyabr 1970-ci il tarixində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində anadan olub.Orta məktəbi bitirdikdən sonra Sovet Ordusu sıralarına hərbi qulluğa çağırılıb.Rusiyanın Amur vilayətində xidmət etdiyi hərbi hissədə qanlı 20 Yanvar hadisələrinə etiraz əlaməti olaraq uzunmüddətli aclıq aksiyası təşkil edib.Daha sonra doğma elinə qayıdan İbad Hüseynov könüllü dəstə yaradır (Sonralar bu dəstənin bazası üzərində böyük hərbi hissə yaradılır).
1993-cü ilin dekabr ayında onu hərbi hissənin dislokasiya yerinə çatdıran xidməti maşın tankəleyhinə minaya düşür.
1994-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev İbad Hüseynovu Milli Qəhrəman elan etmişdi.

Гусейнов Ибад Мовсум оглы родился в 1970 году в селе Муганлы Нагорного Карабаха. По окончанию средней школы пошел в Советскую армию. За 4 месяца до окончания был уволен в запас из рядов Советской Армии. После возвращения с армии организовал добровольческий отряд для обороны родного края. В апреле 1994-го года во время посещения зоны боевых действий общенациональный лидер Гейдар Алиев побывал на передовых рубежах его воинской части и назначил Ибада Гусейнова Национальным героем.


Huseynov Ibad Movsumoglu was born in 1970 in the village Muganli of Nagorno- Karabakh. After graduating the secondary school, he joined the Soviet Army.  Four months to go before the end of his military service, Ibad was demoblizated to the reserve. After returning from the army, he organized a volunteer squadron for the defense of his motherland during the undeclared war in Nagorno - Karabakh. On April, 1994, the national leader Heydar Aliyev visited the battle zone, including the programme military unit where Ibad Huseynov served and called him a national hero.