Şah Gölü El-Gölü - Tebriz İran 4K UHD

https://www.youtube.com/channel/UC8wvSO_LvTBJsXUjhnLEIGw/join
ISBN 978-605-88104-0-2
Şah Gölü El-Gölü - Tebriz İran 4K UHD
Parkın ne zaman kurulduğu belli değildir. Ancak, ilk olarak tarımsal amaçlı bir su kaynağı olarak kullanıldığı görülmektedir. Park Kaçar hanedanlığı devrinde bir yazlık saray olarak kullanılmıştır. İçinde 12 metre derinliğinde bir su havuzu ve bir saray bulunur. Park Pehlevi devrinde yeniden düzenlenmiştir. 
1979'da İran Devrimi'nden sonra ismi El-Gölü olarak değiştirilmiş, resmi belgelerde bu şekilde geçmiş olsa da günümüzde hala eski ismi olan Şahgoli ismi kullanılmaktadır.
Eskiden Şah Gölü olan adı, İslam devriminden sonra El (Halk) gölü olarak değiştirilmiştir. Bu büyük park, şehirde gürültüden ve yoğunluktan kaçmak isteyenlerin ilk adresi halindedir. Etrafı yürüyüş yolları, çay bahçeleri ve banklarla çevrili parkın ortasındaki göl aslında büyük bir havuzdur. 
İlk olarak tarımsal amaçlı yapıldığı düşünülen gölün ortasındaki zarif bina bir Kaçar Sarayı ve ait olduğu mimariyi çok güzel temsil ediyor. Restore edilen ve günümüzde restoran olarak kullanılan yapı bugün kıyıya bir yolla bağlıdır.
Güneydoğuda yer alan şehrin en önemli parkı durumundaki El Gölü eski adı Şah Gölü için; 1995 yılında Nader Mirza Kaçar, El Gölü bahçesi hakkında “Kaçar hanedanın ilk döneminde bu havuz, toprak ve kum ile doluydu ve Tebriz’in büyüklerinden birisine aittir. Abas Mirza Naeb Alsaltane’nin sekizinci oğlu Kahraman Mirza o zamanlar Azerbaycan’ın hükümdarıydı, orayı alıp ve sonra gelişimi için çabalamıştır” Diyor. 
Tebriz’in sekizinci valisi Kahraman Mirza lakaplı Abbas Mirza, Tebriz hükümdarı olduğu zaman, havuzu restore etmiş ve iki katlı güzel bir binayı havuzun ortasına inşa etmiştir. 
Havuzun doğu kıyısının ortasından binaya kadar bir yol tasarlamış ve havuzun doğusunda olan yüksek tepeyi de teraslarla ve düzenli geniş merdivenlerle destekleyerek onun bir kaç yerinde de belirli aralıklarla su güzergahları ve şelaleler yapmıştır. Kahraman Mirza burayı yazlık ev olarak kullanmak istemiştir. 
Kahraman Mirza’nın, ev tamamlanmadan önce ölmesi çocukları tarafından uğursuzluk olarak algılanarak bina terk edilmiştir. Sadece yaz aylarında havuz, kentin içinde ve etrafındaki bahçelerin sulanması için su deposu olarak kullanılmıştır. 
1995 yılında Nader Mirza; Şah Gölü El Gölü kelimesi havuzların şahı olarak tercüme edilmiştir. Göl, Türk dilinde; büyük havuz anlamına gelmektedir. Bu havuzun çok büyük ve geniş olması yanında, bu büyüklükte ve ihtişamda başka bir havuzun bulunmamasından dolayı Şah kelimesiyle birleştirilmiş ve şah kelimesinin büyüklük ölçüsü vurgulanarak Şah Gölü olarak tanımlanmıştır. 
Şah Gölü bahçesinin, İran bahçeleri arasında bir benzeri yoktur. Şiraz şehrinde günümüzde herhangi bir izi bile kalmayan Taht bahçesi ona en yakın örnektir. Etemadossaltane 1989 da kendi kitabında; Şah Gölü bahçesini şöyle açıklamaktadır: “Şehrin doğu kısmında, Kahraman Mirza büyük bir havuz yapmıştır. Asıl binayı havuzun ortasına koymuş olup bu bina iki katlı güzel bir köşktür. 
Havuzun ortasında köşke doğru bir yol ile karşısındaki yüksek tepeyi tasarlayarak tümünü gülistan yani gül bahçesi yapmıştır. Havuzun büyüklüğü o kadar büyük ki doldurulması altı ay sürmektedir” 1930 senesine kadar köşk ve bahçeler terk edilmiş bir biçimdeydi ve bu tarihten itibaren Tebriz Belediyesi’nin himayesi altına alınmış ve küçük bir tadilatla kamu parkı haline getirilmiştir. 
Köşk binası çürüme ve aşınma sebebiyle 1967 yılında yıkılıp aynı yerde 1970 senesinde yeni bir bina inşa edilmiştir. Havuzun ortasında köşke sahip bahçelerin inşası Hindistan’da Gurkanyan padişahlığı döneminde restore edilmiştir. 
Sefaviler döneminde İran ve Hindistan arasında sürdürülen kültürel alışverişin doğal bir uzantısı olarak tahminlere göre bu bahçe o dönemde inşa edilmiştir. 1921 yılında restore edilmiş tek katlı bina ve bahçesi ile birlikte bahçenin resmi, belediyenin arşivlerinde mevcuttur. 

--------------------------------------------- 
Kamera/Metin Yazım : Mehmet SÖKMEN
Seslendirme : Rüksan Atak SÖKMEN
Çekim Tarihi : 24.04.2019
Prodüksiyon Yapım Tarihi: 13.05.2019
Video Prodüksiyon Yapım, Yayın Ve Yönetmeni: Mehmet SÖKMEN - 0532 525 84 93 
web: www.mehmetsokmen.tv
         www.youtube.com/mehmetsokmen1