Отношения Азербайджана и Беларуси сшиты крепкими нитками

Отношения Азербайджана и Беларуси сшиты крепкими нитками: почему люди из других стран любят нашу страну?
http://www.ctv.by/novosti-grodno-i-grodnenskoy-oblasti/otnosheniya-azerbaydzhana-i-belarusi-sshity-krepkimi-nitkami