Sabir Mirzəyev-60,Əvəzxan Xankişiyev,müş.edir B.Salahov ad.ansambl,rəhbər Ağasəlim Abdullayev