Истината за Жоро Илиев

Кратък разказ на Димитър Димитров за живота на "Главния".Предаването на Сашо Диков