''Yadındamı,ötən günlər'' - Oqtay Ağayev

Gəl əzizim, keçənləri

Yada salaq dönə-dönə.

Ötən günə gün çatarmı,

Calasan da günü günə?