Истината за т.нар. "турци" в България...

Истината за асимилационно-варварската политика в българските земи, провеждана от турската държава през вековете в робство.