В мифы Алиева поверил весь Азербайджан.

İ.Əliyevin miflərinə bütün Azarbaycan inanır...