Zabit Samedov vs Konstantin Gluhov (Full Fight)

Zabit Samedov vs Konstantin Gluhov (Full Fight)-----------------

Digər Videolarım:

Zabit Samedov vs Frederic Sinistra (FULL FIGHT): https://www.youtube.com/watch?v=Q5IYeG3aIb8

Zabit Samedov vs Errol Zimmerman: https://www.youtube.com/watch?v=JtNhBDcQt90--------------------------mcgregor, mac gregor, zabit vs mcgregor, mma gregor, mcgregor mma, zabit samedov, zabit semedov, mma doyuwleri, mma doyusleri, errol zimmerman, holland, azerbaijan, azerbaycan, azerbaijan, hollandiya, k1, knock out, zabit highlight, highlights, mma highlight, qaydasiz doyuw, qaydasiz doyuwler, azerbaycan qaydasiz doyuw, doyuwler