Bu qızı hamı sevdi o gün- mən də sevdim Allah eşqinə--Nargilə Mehtiyeva

Çiçək Mahmudqızının  İncəgülü saz-söz şöləni
Nargilə Mehtiyeva din içində din, dil içində dil yaşadan yaradıcı xanım aşığımızdır. Ədəb-ərkanı ilə seçilən,  salgarlı bir türk qızıdır.Əslən Borçalıdır, Tiflisdə yaşayır.Oxuları,ifaları ilə çoxlarından fərqlənən bu istedadlı qızımıza mən də uğurlar dilədim...Sonda xatırladım ki,oxuduğu ikinci mahnın sözləri mənə- Çiçək Mahmudqızına  məxsusdur və bunun üçün də xüsusi bir təşəkkür edirəm