"Офанзива": Георги Софкин си спомня за времената на лошите момчета