Ağamirzə və Qaramirzənin deyişməsi - 100 Kağız (Bir parça, 2007)

Qara məni basınca, qoy qaranı mən basım