Директорът на РЗИ-Бургас отказва да отговори на въпросите на ТВ Европа