В поисках центра Европы. 13серия. Азербайджан. Баку. Длинное путешествие. Go travel.

#Азербайджан. Азербайджан - это страна на берегу Каспийского моря! Каспийское море или Каспий?!!  Загрязнение Каспия нефтью и нефтепродуктами. Нефть, нефть нефть! Каспийскпя нефть! Нефть - основа экономики Азербайджана. Апшеронский полуостров. Зороастризм и древний храм зороастрийцев в Азербайджане. Столица Азербайджана город Баку. Нереальная набережная в Баку!  Девечья башня. Qız Qalası. Азербайджанская кухня. Азербайджанская пахлава. Пошаговый видео рецепт азербайджанской пахлавы.

Azərbaycan. Azərbaycan Xəzər dənizinin sahilində bir ölkədir! Xəzər dənizi və ya Xəzər? Xəzər dənizinin neft və neft məhsulları ilə çirklənməsi. Neft, neft yağı! Xəzər neft! Neft Azərbaycan iqtisadiyyatının əsasını təşkil edir. Abşeron yarımadası. Zərdüştlük və Azərbaycanda Zərdüştlərin qədim məbədi. Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhəridir. Bakıda Unreal şəhərciyi! Virgin qalası. Qız Qalası. Azərbaycan mətbəxi. Azərbaycan baklava. Azərbaycan baklava-nın addım-addım resepti.
#крутые #путешественники #путешествие #на #машине #uliana #Damkiene #Ульяна #Дамкиене #Gotravel #gotravel.tv #центр #европы #13серия  #Go# travel #азербайджанскаяпахлава