Meyxana.Talishlar-Bakililar(Талыши-Бакинцы)

Видео- ролик был снят 5 ноября 2011 года, на одной свадьбе в селе Тангеруд, района Астары Талышского региона (юго-восток) Азербайджана.
Video-rolik Astara rayonun Təngərüd kəndində 5 noyabr 2011-ci ildə lentə alınmışdır