AZƏRBAYCAN-RUSIYA ƏMƏKDAŞLIĞINA KÖLGƏ SALAN QÜVVƏLƏR