Ordumuz genismiqyaslı telimlere basladı! 12.03.2018

Начались широкомасштабные учения азербайджанской армии с участием 25 тысяч военнослужащих.
____________________________________________________________
Martın 12-dən müxtəlif qoşun növləri, qismləri, birlik və birləşmələrin iştirakı ilə genişmiqyaslı təlimlər başlayıb