Борисов: България ясно артикулира, че ще участва в газоразпределителния хъб „Балкан"

България ще участва в газопреноса, защото това ни се полага. Нашето решение е ясно и е съгласувано с @Европейската комисия. Както "Северен поток 1" и "Северен поток 2" се движат, така и ние можем да транзитираме и да продаваме в газовия хъб "Балкан" около 15-16 млрд. кубически метра. Не виждам причина България да се отказва от това свое предимство.