И това се случва

http://tv-vratsa.bg/index.php?lang=bg&r=home/tvvratza/t140/t10880