İlham Əliyevin Sloveniyada Mehdi Hüseynzadənin memorialının açılışında nitqi

İlham Əliyevin Sloveniyada Mehdi Hüseynzadənin memorialının açılışında nitqi

Sloveniyanın Novo Qoritsa şəhərində Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin memorialının açılışında İlham Əliyevin nitqi
Речь Ильхама Алиева во время открытия мемориала Героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде в словенском городе Ново Горица
Speech by Ilham Aliyev at the memorial of the Hero of the Soviet Union, Mehdi Huseynzadeh, in the Slovenian town of Nova Gorica


Channel: presidentaz
Tags: ilham əliyev, ilham aliyev, ильхам алиев, prezident.az president.az, Azerbaijan Slovenia, Novo, Goritsa, Mehdi, Huseynzade, memorial President, of, the, Republic, Slovenia, Danilo, Türk,