Мындай үн Кыргызстанда ЖОК (Я люблю тебя до слёз, А. Серов)