טיול שורשים אוגוסט Куба " Kрасная Cлобода" 2016 год - 2016

טיול שורשים אוגוסט Куба " Kрасная Cлобода" 2016 год - 2016

https://www.facebook.com/groups/705758862815723/


Channel: Oleg Pesahov