Cəlilabadda qəbristanlığın boş qalmış torpağıları uğurunda qızğın mübarizə gedir

Cəlilabadda qəbristanlığın boş qalmış torpağıları uğurunda qızğın mübarizə gedir


Channel: Regionaz. Tv