Milleti sindirirlar, Reshid Mahmudov heqiqeti danishdi