Rəmiş Dağları Duman Alanda ( Gözüm yaşla dolmasın )

Rəmiş Dağları Duman Alanda ( Gözüm yaşla dolmasın )

Rəmiş Dağları Duman Alanda ( Gozum yaşla dolmasın )


Channel: Ismayıl