ՏԱԹԵՎԱՑԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԶՐՈՒՅՑԸ ՀԱՅՐ ՄԻՔԱՅԵԼ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ՀԵՏ։

ՏԱԹԵՎԱՑԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԶՐՈՒՅՑԸ ՀԱՅՐ ՄԻՔԱՅԵԼ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ՀԵՏ։

#ՀայրՄիաքայել, #Տաթևիվանք


Channel: Arman Balyan Zhorai