Разследване: Злоупотреби на кмета на Видин

Разследване: Злоупотреби на кмета на Видин

Специална Награда

Връчвана по решение на журито от Форум Гражданско Участие
Васил Иванов, Нова телевизия


Channel: ФЕСТИВАЛ БЪЛГАРСКАТА ЕВРОПА