Изказване на Бойко Борисов на Седмия глобален бакински форум в Азербайджан