Aynur Goycayli, Menede Nezer ele Asif Merdekanli, AzAD Studio