Какво крие Странджа. Бастет, Людмила Живкова, Ванга Оевидци на загадъчното явление пред пещерата