Qamət Suleymanov - Qısa sual-cavab (Ələt, 07.03.2019)

Qamət Suleymanov - Qısa sual-cavab (Ələt, 07.03.2019)

-----------------------
Teleqram proqramındakı:

📌 ƏbuBəkr məscidinin saytın rəsmi kanalı:
🌐 https://telegram.me/abubakr_mescidi_com

📌 Qamət Süleymanovun rəsmi kanalı:
🌐 https://telegram.me/abubakr_mescidi
🌐 https://telegram.me/abubakr_mescidi_ru

-----------------------
📌 Qamət Süleymanova sual vermək üçün aşağıdakı linkdən istifadə edib saytın forumunda verə bilərsiniz:
Sual-Cavab forumu → 🌐 http://forum.abu-bakr.com


Channel: AbuBakr Mescidi
Tags: abu-bakr.com, abubakr, məscidi, xütbə, sual, cavab, Qamət, Süleymanov, nəsihət, dəvət, elm, mənhəc, minhəc, Quran, sünnə, sələf,