Емил Елмазов "Народни лечебни техники, технологии и обряди, надживели времето"

Емил Елмазов "Народни лечебни техники, технологии и обряди, надживели времето"

Лектор: Емил Елмазов
Фестивал: "Здравей здраве" 2019 - Габрово, 26-27 Януари,

"Народни лечебни техники, технологии и обряди, надживели времето"

Източник: Портал 12


Channel: Bilkaria Commercial TV
Tags: Bilkaria, Билкария, herbs, билки, Emil Elmazov, Емил Елмазов, health, здраве, live foods, живи храни, einkorn, лимец, iridodiagnosis, ирисова диагностика,