"NEW" KOREAN TOPIK 2. 듣기(Part 13) 한국어능력시험 토픽 2.

"NEW" KOREAN TOPIK 2. 듣기(Part 13) 한국어능력시험 토픽 2.

"NEW" KOREAN TOPIK 2. 한국어능력시험 토픽 2.(Part 13)듣기
Answer https://drive.google.com/file/d/0B8XW61d3HPiFMHg5cllDWUFrVVk/view?usp=sharing
Transcript https://drive.google.com/file/d/0B8XW61d3HPiFTGpKUTVELWJnanM/view?usp=sharing Bài kiểm tra trình độ thông thạo tiếng Hàn


Channel: Topik 3급.
Tags: learn, tiếng, koreiskii, thông, topik, độ, Bài, Intermediate, exam, NEW KOREAN TOPIK 2. 한국어능력시험 토픽 2.(Part 13)듣기, языка, корейский, language, level, корейского, yazik, korean, учим, Hàn, Topik.Korean, thạo, tra, язык, study, kiểm, тесты, topik., топик, test, trình,