İlham Əliyevin Gədəbəy rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşü

İlham Əliyevin Gədəbəy rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşü

İlham Əliyev Gədəbəy Aşıq Musiqisi Məktəbinin açılışında iştirak etmişdir
Ильхам Алиев принял участие в открытии Гядабейской школы ашугской музыки
Ilham Aliyev attended the opening of the Gadabay School of Ashig Music


Channel: presidentaz
Tags: Ilham Aliyev, Ильхам Алиев, İlham Əliyev, Gadabay, Ashig Music,