CHỮA ĐỀ TOPIK I 60회 | 한국어능력시험 TOPIK 60 읽기 | Phần 1

CHỮA ĐỀ TOPIK I 60회 | 한국어능력시험 TOPIK 60 읽기 | Phần 1

LIVESTREAM chữa đề TOPIK 60 cấp độ 1, tiếng Hàn sơ cấp.
Môn Đọc hiểu TOPIK 읽기.


Channel: huongiu