Армения, все города

Армения, все города

Հայեր ջան, սա նախնական տեսահոլովակն է: Կան քաղաքներ, որ ընդհանրապես տեսանկարահանում չունեն վերևից, եթե հանդիպել եք ինչ որ տեղ ավելի լավ, որակով կադրեր, խնդրում եմ արձագանքեք, ուղարկեք հղումը, նոր տեսահոլովակ կպատրաստեմ: Ссылка на список
https://tochka-na-karte.ru/modules/travel/territories_data.php?sort=desc&type=6&id=426&par=pop


Channel: HO VA