KÜRDƏMİR! 'Bığ' Kafesi / Азербайджан, Кюрдамир - кафе 'Быг'

KÜRDƏMİR! 'Bığ' Kafesi / Азербайджан, Кюрдамир - кафе 'Быг'

Promo video for ' Big ' restaurant in Baku.

The Instagram: @bahruzgurbanli
The Facebook: facebook.com/bahruzgurbanli
The Twitter: twitter.com/bahruzGurbanli

Azerbaijan Drinking Team

https://www.facebook.com/AZDTEAM/

https://www.youtube.com/channel/UChyHmxLpj3XKEaCg9QK1GEw/videos


Channel: Bahruz Gurbanli
Tags: KÜRDƏMİR, Bığ, Азербайджан, Кюрдамир, Быг, кафе, Azerbaycan, baki, baku, bakı, azərbaycan, yeyibiçmək, kabab, lülə, bahruzgurbanli, drinkingteam, azeridrinkingteam, big, bigkafesi, big kafesi, kurdemir, bakhruzkurbanli, vidoe, montaj, chekilish, trend, online, bahruz gurbanli,