Ağamirzə və Qaramirzənin deyişməsi - 100 Kağız (Bir parça, 2007)