“ОКУЛТНАТА ТЕОРИЯ ЗА РАСИТЕ; ЗЕМЯТА И НЕЙНАТА ТАЙНА ИСТОРИЯ”

“ОКУЛТНАТА ТЕОРИЯ ЗА РАСИТЕ; ЗЕМЯТА И НЕЙНАТА ТАЙНА ИСТОРИЯ”

КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР
ЛЕКЦИОНЕН СЕМИНАР:
"КОРЕНИ НА ДРЕВНОТО ПОЗНАНИЕ"

26 октомври 2018 –

“ОКУЛТНАТА ТЕОРИЯ ЗА РАСИТЕ;
ЗЕМЯТА И НЕЙНАТА ТАЙНА ИСТОРИЯ”

ЛЕКТОР – МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА


Channel: Maria Arabadjieva
Tags: окултизъм, херметизъм, теория за произход на расите,