Məhəllədə muğamat da var - 100 Kağız (Bir parça, 2007)