Şeki - Ari Məmmədin meşhur pitixanasi. (Шеки - Ары Мамед и пити)